javascript

Auto Gaz

Legalizacja zbiorników LPG

Legalizacja zbiorników LPGJako pierwsi w Toruniu wprowadziliśmy nową usługę dla właścicieli samochodów zasilanych instalacją LPG - badanie okresowe, czyli legalizacyjne.

Taki obowiązek spoczywa na właścicielu samochodu z napędem LPG. W Polsce badanie legalizacyjne przeprowadza się po 10 latach, licząc od daty wyprodukowania zbiornika. Warto pamiętać, że trwałość takiego zbiornika obliczona jest na okres maksymalnie 20 lat, chyba że homologacja mówi inaczej. Osoby, sprowadzające z zagranicy samochód z zamontowaną już instalacją LPG, muszą obowiązkowo takie badanie również przejść, niezależnie od daty produkcji zbiornika.

W naszym zakładzie dokonujemy legalizacji doraźnej i okresowej.

  • Legalizacja doraźna obejmuje badanie powłoki zewnętrznej zbiornika oraz szczelności zaworów w nim zastosowanych. Badanie to stosujemy w przypadku zbiornika LPG młodszego niż 10 lat posiadającego znak TDT stanowiący o odbiorze zbiornika po produkcji, jak i przypadku zbiornika w aucie, które brało udział w kolizji, a w efekcie miało odebrany dowód rejestracyjny.
  • Legalizacja okresowa obejmuje badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, rewizję wewnętrzną zbiornika, badanie wytrzymałości ciśnieniowej zbiornika (tzn. próba wodna). Badaniu takiemu poddawany jest każdy zbiornik LPG starszy niż dziesięcioletni lub młodszy nie posiadający znaku odbioru TDT, po wcześniejszym zdemontowaniu go z samochodu i opróżnieniu z pozostałości gazu.

Badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników LPG obejmują:

  • oględziny zewnętrzne i w miarę możliwości oględziny wewnętrzne zbiornika,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową z ciśnieniem próbnym 3 (MPa) dla zbiorników LPG,
  • pomiar grubości ścianki zbiornika,
  • inne próby i badania określone przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzającego badania
  • w zależności od stanu technicznego zbiornika i jego konstrukcji.

Montujemy, polecamy i serwisujemy instalacje LPG: BRC instalacje LPGPRINS instalacje LPG do samochodówSTAG instalacje gazowe do samochodówLovato lpg KME Autogas systemsElpigaz