javascript

Auto Klimatyzacja

Dezynfekcja klimatyzacji poprzez ozonowanie

Ozonowanie klimatyzacji to naturalny sposób na bakterie i grzyby

Ozonowanie klimatyzacji jest skutecznym i bezpiecznym sposobem na pozbycie się bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów z całego układu klimatyzacji i z wnętrza samochodu.

Dezynfekcja klimatyzacji jest zabiegiem podnoszącycm komfort oraz bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Zanieczyszczenie układu wynikające z codziennej eksploatacji powoduje pogorszenie samopoczucia i spadek kondycji psychomotorycznej. Mówiąc wprost, podróżownie samochodem w którym czuć zapach stęchlizny, spalin lub dymu tytoniowego, do przyjemnych nie należy.

Na co wobec tego można liczyć, decydując się na ozonowanie klimatyzacji?

Dezynfekcja klimatyzacji samochodwej poprzez ozonowanie:

  • Zabija bakterie,wirusy, roztocza, grzyby, pleśni.
  • Usuwa zapach stęchlizny, zgnilizny, dymu tytoniowego, benzyny, smarów, zapachy pochodzące z odświeżaczy, zapachy pozostałe po zabrudzeniach samochodu np. wylanych napojach.
  • Neutralizuje alergeny zawarte w pyłkach kwiatowych.

Dlaczego metoda ozonowania jest skuteczna?

Ozon (O3), czyli tzw „aktywny tlen” ma bardzo silne właściwości odkażające. Jest niemal 50 razy skuteczniejszy od chloru. Zastosowanie urządzenia o odpowiedniej wydajności zapewnia wysoką (bliską 100%) skuteczność procesu dezynfekcji.

Ozon jest gazem i dzięki temu dociera dosłownie w każdy zakamarek zarówno układu klimatyzacji jak i całego wnętrza. Prawidłowo przeprowadzone ozonowanie sprawia, że działaniu ozonu poddana jest cała tapicerka łącznie z podsufitką.

Pozbywanie się uciążliwych i uporczywych zapachów za pomocą ozonu nie polega na ich maskowaniu, ale na usuwaniu poprzez utlenianie związków chemicznych, w tym również tych, o przykrym zapachu.


Na czym polega dezynfekcja klimatyzacji samochodowej metodą ozonową?

Przed przystąpieniem do ozonowania pozbywamy się, poprzez dokładne odkurzanie, wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Do ozonowania używany jest generator ozonu, produkujący ozon z tlenu zawartego w powietrzu, poprzez wykorzystanie metody wyładowań koronowych. Wyładowanie powoduje rozszczepienie cząsteczek tlenu (O2) na dwa odrębne atomy tlenu (O), które z kolei błyskawicznie łączą się z innymi cząsteczkami tlenu, dając w efekcie cząsteczkę ozonu (O3). Ozon błyskawicznie oddaje jeden atom tlenu dowolnemu związkowi chemicznemu, utleniając go.

Zadaniem technika jest określenie mocy i czasu ozonowania.

Ozonowaniu poddawany jest układ klimatyzacji oraz wnętrze samochodu. Ozon (aktywny tlen) krąży w układzie klimatyzacji i we wnętrzu samochodu, utleniając napotkane cząsteczki chemiczne. Tym sposobem giną organizmy żywe jak pleśnie, grzyby, bakterie, wirusy oraz ulegają trwałemu rozkładowi związki chemiczne będące przyczyną przykrego zapachu.

Ostatni etap usługi polega wietrzeniu samochodu.


Czy dezynfekcja klimatyzacji samochodowej metodą ozonową jest bezpieczna dla ludzkiego zdrowia?

Tak. Ozonowanie klimatyzacji przebiega w zmkniętym samochodzie. Ozon jest gazem o wyraźnie wyczuwalnym zapachu, już w stężeniu całkowicie bezpiecznym dla zdrowia (0,02 do 0,04 mg/m3). Ponieważ jest gazem nietrwałym i szybko ulega rozpadowi , czas jego oddziaływania na organizm jest bardzo ograniczony. Prawdą jednak jest, że ozon w wysokich stężeniach działa na ludzki organizm dokładnie tak, jak na organizmy drobnoustrojów. Jednak, aby doświadczyć szkodliwego działania ozonu potrzebne jest naprawdę wysokie stężenie.

Ozonowanie klimatyzacji jest bezpieczne rónież dla zdrowia Pracowników wykonujących na codzień usługi ozonowania, nawet jeśli niezbyt rygorytycznie przestrzegają zasad bepieczeństwa i higieny pracy z generatorem ozonu. Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy to 0,2 mg/m3, a stężenie niebezpieczne dla dla zdrowia lub życia człowieka, to wartość powyżej 21,4 mg/m3.

Ozonowanie klimatyzacji jest również całkowicie bezpieczne dla osób wrażliwych na środki chemiczne, alregików i astmatyków.


Jak długo utrzymuje się efekt ozonowania klimatyzacji?

Ozonowanie klimatyzacji ma na celu jedynie usunięcie zachów i mikroorganizmów. Ponieważ ozon jest gazem nietrwałym i jego okres półtrwania w temperaturze około 20 stpopni wynosi maksymalnie 3 dni, tyle właśnie może się utrzymywać zapach ozonu i przez ten okres ozon może działać.

Należy jednak uznać, że dezynfekcja ozonem odbywa się tylko dokładnie w trakcie zabiegu. Potem skuteczność ozonu spada niemal do zera (pozostaje jedynie zapach, ale stężenie jest zbyt małe, żeby można było mówić o istotnych zmianach w poziomie dezynfekcji).

Po zakończeniu ozonowania otrzymujemy zdezynfekowany samochód, wolny niemal w 100% od żywych mikroorganizmów. Proces zasiedlania przez roztocza, bakterie itp. musi się rozpocząć na nowo. Żeby po raz kolejny poczuć skutki działania pasożytów upłynie zapewne kilka miesięcy.

Można ten okres wydłużyć stosując niewielkie ozonatory przystosowane do pracy w małych pomieszczniach, które na bieżąco będą usuwać przykre zapachy i poradzą sobie z dezynfekcją powietrza we wnętrzu samochodu.

Chcąc wydłużyć okres dezynfekcji klimatyzacji i wnętrza samochodu można zastosować dezynfekcję metodą ultradźwiękową. Płyn dezynfekujący rozpylony na wszystkich powierzchniach działa odkażająco jeszcze przez jakiś okres (czas działania zależy od wielu czynników zewnętrznych). I to jest najważniejsza różnica pomiędzy dezynfekcją klimatyzacji metodą ozonową i metodą ultradźwiękową.

Drugą istotną różnicą, działającą jednak tym razem na korzyść metody ozonowej, jest rodzaj substancji dezynfekującej. Ozonowanie jest procesem czystym ekologicznie (ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu), a więc całkowicie bezpiecznym dla zdrowia. Ultradźwiękowe oczyszczanie wykorzystuje skondensowany chemiczny środek. Pomimo tego, że jest tośrodek bezpieczny i biodegradalny, nie może się równać w tej kwestii z krystalicznie czystym ozonowaniem.


Gwarancja satysfakcji

Ozonowanie klimatyzacji objęte jest gwarancją skuteczności. Jeśli w ciągu trzech dni od daty ozonowania nieprzyjemny zapach pojawi się na nowo, dezynfekcja klimatyzacji zostanie przeprowadzona ponownie. Oczywiście będzie to zabieg bezpłatny.

Montujemy, polecamy i serwisujemy instalacje LPG: BRC instalacje LPGPRINS instalacje LPG do samochodówSTAG instalacje gazowe do samochodówLovato lpg KME Autogas systemsElpigaz